Leeg

Totaal: 0,00 €

Online Dispute resolution

We informeren u bovendien over het bestaan van het platform “Online Dispute Resolution” van de Europese Unie. Als u uw aanvraag online wenst in te dienen, kunt u een aanvraag tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting indienen via http://ec.europa.eu/odr. Dat platform faciliteert de onlinebeslechting van het geschil en brengt u in contact met de bevoegde gekwalificeerde entiteit. Die weg is bijzonder interessant wanneer u niet in hetzelfde land woont als de betrokken onderneming (onder meer taalkundige ondersteuning). De nationale contactpunten kunnen u daarbij helpen.”

U moet het emailadres ODR_request@bpost.be vermelden in het online ODR formulier. Dit adres is exclusief gereserveerd voor dit doel.