100 jaar Vrouwen in politiek - non-prior postzegels voor België

Productcode
SEL0000031782

100 jaar Vrouwen in politiek - non-prior postzegels voor België

Productcode
SEL0000031782

Postzegelvel met 10 gegomde postzegels, waarde 1 non-prior voor België

Postzegels,Postzegels non-prior,Postzegels België,Mooie zegels,Verzamelaar,Postzegels,Belgische postzegels - 2021,Uitgiften juni 2021
Aantal
1
€ 13,60
 • Thema : Honderd jaar geleden zetelde er voor het eerst een vrouw in de Senaat: Marie Spaak-Janson. Ze werd ook verkozen in de gemeenteraad van Sint-Gillis, en werd als eerste vrouw gevraagd om als gecoöpteerde senator te zetelen. In 1921 was het trouwens ook de eerste keer dat vrouwen mochten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vrouwen mochten zowel op de lijst staan als hun stem uitbrengen.
 • Postzegels : a. Portret van Marie Janson, eerste vrouw in de Senaat, met in de achtergrond het Federaal Parlement van België - Copyright: Archief Belgische Senaat, b. Vrouw brengt stem uit bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921, foto uit 'Le patriote illustré' - Copyright: Carhop
 • Vel: De lijst van verkozen vrouwen in 1921, gecombineerd met de Belgische kaart die toont waar zij verkozen werden. Een brochure en een affiche roepen vrouwen op om te gaan stemmen. Copyright brochure 'Appel aux femmes': collections Mundaneum - Copyright andere afbeeldingen: CEGESOMA
 • Gravures: Guillaume Broux  -  Lay-out: Myriam Voz
 • Formaat van de postzegels :  40,20mm x 27,66mm
 • Formaat van het vel: 192mm x 156mm
 • Indeling van het vel: 10 postzegels (2x5 postzegels)
 • Waarde 1 Non Prior bestemming België
 • Voor genormaliseerde zendingen tot 50g
 • Papier : gegomd wit FSC
 • Tanding :  11 1/2
 • Drukprocedé : raster- en staaldiepdruk
 • Uitgiftedatum : 14 juni 2021
 • Repro en druk : bpost Philately & Stamps Printing