Leeg

Totaal: 0,00 €

75 jaar Verenigde Naties

10,35 €
 • Thema : De Verenigde Naties vormen een internationale organisatie, en werd door 51 landen in 1945 opgericht. De VN vormt de opvolger van de Volkenbond. De landen die deel uitmaken van de VN werken samen op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Ons land zetelt vanaf 2019 twee jaar lang in de VN-Veiligheidsraad, het hoogste orgaan binnen de Verenigde Naties.
 • Postzegel : Combinatie van het speciale '75 jaar VN'-logo en een foto van het hoofdkwartier van de VN in New York.
 • Vel: Vlag VN + Zaal van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te New York, en het speciale logo voor de Belgische zetel in de VN-veiligheidsraad in 2019-2021  Copyright: 'UN Photo'
 • Creatie : Myriam Voz
 • Formaat van de postzegels :  60mm x 30mm
 • Formaat van het blaadje : 170mm x 166mm
 • Indeling van het blaadje : 5 postzegels
 • Waarde 1 bestemming Wereld
 • Voor genormaliseerde zendingen tot 50g
 • Papier : gegomd wit FSC
 • Tanding :  11 1/2
 • Drukprocedé : Offset
 • Uitgiftedatum : 16 maart 2020
 • Repro en druk : bpost Philately & Stamps Printing 
 • First Day sheet met de uitgifte ter ere van “75 jaar Verenigde Naties”. Daarnaast zetelt ons land tot 2021 in de VN-Veiligheidsraad. Reden genoeg voor een feestelijke uitgifte !
 • Product code : 00000031619
6,95 €