Leeg

Totaal: 0,00 €

Pleinen van Luik

11,60 €
 • Thema :  De gegraveerde reeks met centra van Belgische steden zet de belangrijkste monumenten van Luik in de kijker: Le Perron, het Stadhuis, het Paleis van de Prins-bisschoppen, de "Opéra Royal de Wallonie", en de Sint-Bartolomeüskerk. Op het blaadje werd het station van Luik-Guillemins opgenomen. De toeslag geheven op deze postzegels is bestemd voor de promotie van de filatelie.
 • Postzegels : a. Le Perron  b. De Sint-Bartolomeüskerk   c. De "Opéra Royal de Wallonie"  d. Het Paleis van de Prins-bisschoppen   e. Het stadhuis
 • Copyright foto's: Office du Tourisme de Liège    Afbeelding blaadje: Het station Luik-Guillemins. Met toevoeging van een bedrukt transparant vel. 
 • Creatie :  Gravures - Guillaume Broux   Lay-out - Myriam Voz
 • Formaat van de postzegels :  a-b : 27,66mm x 40,20mm    c-e : 55,32mm x 40,20mm   d : 82,98mm x 40,20mm       
 • Formaat van het blaadje : 225mm x 150mm
 • Indeling van het blaadje : 5 postzegels
 • Waarde : 1 NON PRIOR bestemming België met toeslag
 • Voor genormaliseerde zendingen tot 50g
 • Papier : gegomd wit FSC
 • Tanding :  11 1/2
 • Drukprocedé : raster- en staaldiepdruk
 • Uitgiftedatum : 15 juni 2020
 • Repro en druk : bpost Philately & Stamps Printing 
 • First Day Sheet met de uitgifte “Pleinen van Luik”, in de reeks ‘Pleinen en markten in België’ (Promotie van de Filatelie).
 • Product code : 00000031620
6,95 €