Volmachtkaart

Productcode
SEL0000019966
De volmachtkaart, die drie jaar geldig is, maakt het gemakkelijk om aangetekende post te laten ontvangen door iemand anders dan de wettelijke vertegenwoordiger.
Volmachtkaart
Volmachtkaart

Uw organisatiegegevens

Gegevens van de organisatie namens wie een of meerdere personen, met de kaart, aangetekende zendingen zullen kunnen ontvangen.
(of commerciële benaming indien geregistreerd bij de KBO)

Bewijs van vertegenwoordiging of aanstelling

Een bewijs van vertegenwoordiging of aanstelling waaruit blijkt dat de voornaamste wettelijk mag doen in naam van de organisatie (bv. uittreksel uit de statuten)
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif png jpg jpeg pdf doc docx heif heic.

Identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger

Een recto kopie/foto van het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger
Voeg een identiteitsbewijs toe
Maximaal 2 bestanden.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif png jpg jpeg pdf doc docx heif heic.

Gegevens contactpersoon

+32

Taal van de volmachtkaart

Alle gevraagde gegevens moeten worden ingevuld voordat je kaart aan de winkelwagen kan worden toegevoegd.

Volmachtkaart

Productcode
SEL0000019966

De volmachtkaart, die drie jaar geldig is, maakt het gemakkelijk om aangetekende post te laten ontvangen door iemand anders dan de wettelijke vertegenwoordiger.

Minimale hoeveelheid
1
€ 54,95