Empty

Total: 0,00 €

FDS - The Marketplace of Mons and the Doudou

0,00 €
  • First Day Sheet met de uitgifte De Grote Markt van Bergen in het kader van ‘Bergen, Culturele Hoofdstad van Europa’.
  • FDS met eerste dag afstempeling, op de keerzijde een boeiende tekst N/F over het thema en alle technische kenmerken van de postzegeluitgifte.
  • Uitgiftedatum : 1/06/2015
  • Product code : 00000028114
  • 5 gegomde postzegels
  • Waarde 1 bestemming België
  • Voor genormaliseerde zendingen tot 50g
  • Toeslagzegel + € 3,60 ten voordele van ProPost
  • Product code: 0000028068.
0,00 €